Advokátska kancelária Ružomberok JUDr. Zuzana Baloghová, advokátka (Centrála)

Ponúkáme právne služby a právne poradenstvo v oblastiach obchodného, občianskeho, rodinného, pracovného a správneho práva. Obhajoba v trestnom konaní. Zastupovanie pred súdmi a inými inštitúciami v SR aj v zahraničí – pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu. Vyhotovovanie zmlúv. E-Právna poradňa.